Betnavska cesta 120, 2000 Maribor, Slovenia
041/918-346

Oblikovanje spletne izkušnje za starejše ljudi

Starejši ljudje se lahko pri uporabi spleta soočajo s drugimi težavami, kot je naprimer nejasnost samega koncepta spletne strani, odstopanja od primerov, ki so jih bili do sedaj vajeni in neuporabna vsebina (neprimerna velikost tipografije, premajhen kontrast med ozadjem in vsebino, predolge vrstice, itn.).

Če vsebine na spletni strani niso dovolj jasne, pregledne in berljive, odvrnejo vsakršnega uporabnika, ne samo starejših ljudi. Ti pa se lahko pri uporabi spleta soočajo tudi z drugimi težavami, kot je naprimer nejasnost samega koncepta spletne strani, odstopanja od primerov, ki so jih bili do sedaj vajeni in neuporabna vsebina (neprimerna velikost tipografije, premajhen kontrast med ozadjem in vsebino, predolge vrstice, itn.).

Ko se upošteva uporabnike s posebnimi potrebami, so zahteve teh pogosto posplošeno stisnjene v desni zgornji kot spletne strani, kjer lahko uporabnik nastavi velikost besedila ali drugačno barvo in kontrast med ozadjem ter vsebino. To pa vedno ne targetira vseh starejših, saj lahko ti naletijo na mnoge druge težave; premajhni gumbi, predolge vrstice, premalo strukturirana vsebina, itn.

Nekateri starejši ljudje tudi nimajo možnosti in ne uporabljajo računalnikov vsakodnevno, ker se bodisi z njimi niso sprijaznili in se nanje navadili bodisi do sedaj niso imeli želje ali potrebe po tem. Hkrati moramo imeti v mislih, da vsi uporabniki nimajo dostopa do zadnjega modela računalnika, ne uporabljajo najpopularnejšega brskalnika, nimajo nameščenih vseh potrebnih vtičnikov za delovanje strani in morda ne znajo uporabljati naprednih funkcij. Takšni uporabniki se pojavljajo tudi znotraj drugih skupin uporabnikov, ne samo med starejšimi.

Po drugi strani se splet spreminja tako hitro, da je včasih težko prepoznati še najbolj očitne stvari. Vse več je prisotnega tudi t.i. spletnega kriminala, ki preži na manj poučene uporabnike in njihovo naivnost. Teh zavedanje lahko z izobraževanjem in motivacijo pri učenju uporabe spleta precej omilimo.

Starejšim ljudjem bi lahko uporaba spleta in vrste storitev, ki jih ta ponuja, lahko precej olajšala življenje, če bi jim ponudili enostavno in prijetno spletno izkušnjo.

S sprotnim učenjem in prilagajanjem v dnevno razvijajočem se spletu nam je lahko v prihodnosti marsikaj prihranjeno, ne glede na to ali nam je všeč ali ne. Pretekle generacije s spletom morda nimajo veliko izkušenj, zato tudi sami nosimo moč in odgovornost, da to znanje prenesemo nanje.

Nekaj napotkov in izsledkov o oblikovanju spletne izkušnje za starejše ljudi lahko najdete tukaj:

  • http://www.nia.nih.gov/health/publication/making-your-website-senior-friendly
  • http://www.nngroup.com/articles/usability-for-senior-citizens/
  • http://blog.evolvecreativegroup.com/post/2012/02/08/Web-Design-for-Older-Users-a-Unique-Audience.aspx
  • http://www.ageuk.org.uk/work-and-learning/technology-and-internet/
  • http://www.myageingparent.com/helping-older-people-get-started-on-computers-in-four-simple-steps/
0

Related Posts

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.